Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ Sư phạm Toán học, Trường ĐH Giáo dục.
  • Cử nhân Sư phạm Toán học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm giảng dạy môn Toán bằng song ngữ Anh - Việt.
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn Toán tại Trường THPT Khoa học Giáo dục
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Văn

Cô Nguyễn Thu Trang

Bộ môn Hóa

Cô Đỗ Thanh Hà

Tổ trưởng Tổ Hóa – Sinh
Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Phượng

Bộ môn Giáo dục Công dân

Thầy Nguyễn Thành Công

Bộ môn Văn

Cô Nghiêm Thu Hằng

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Vũ Minh Anh