Trình độ học vấn:
  • Cử nhân trường ĐH Sư phạm Hà Nội
  • Thạc sĩ trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 2 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Toán tại CĐ Bách nghệ Hà Nội
Đội ngũ giáo viên