Trình độ học vấn:
  • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh, ĐH Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 3 năm công tác tại trường THPT FPT
  • 2 năm giảng dạy tại THCS Hoàng Hoa Thám, Ba Đình
  • 3 năm giảng dạy tại trường THPT Khoa học Giáo dục
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Ngô Diệu Hương Ly

Hội đồng Khoa học Cố vấn trường THPT Khoa Học - Giáo Dục

GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khoa Quản lý Giáo dục Trường Đại học Giáo dục
Bộ môn Lịch Sử

Cô Trình Ngọc Châm

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Tiến Dũng

Tổ trưởng tổ Toán