Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại Giỏi Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Giải Nhì kì thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2014-2015.
  • Giải Nhì môn Tiếng Anh kì thi học sinh giỏi lớp 10 THPT cấp Tỉnh năm học 2014-2015.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Vật Lý

Cô Nguyễn Thị Hoàng Mơ

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Ngọc

Tổ phó Tổ Hóa - Sinh
Bộ môn Giáo dục Công dân

Thầy Nguyễn Trung Hiếu

Bộ môn Giáo dục Công dân

Thầy Nguyễn Thành Công

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Phạm Thị Thùy Linh