Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ, Trường ĐH Vùng Cassino Miền Nam Lazio, Italy.
  • Cử nhân quốc tế học - Tiếng Anh, Trường Đại học Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Giấy khen của HT THPT KHGD (Có thành nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Nhà trường giai đoạn 2016 - 2021).
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh tại Language Link, Equest Hà Nội.
  • 5 năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh tại Trường THPT Khoa học Giáo dục.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Lịch Sử

Cô Trình Ngọc Châm

Bộ môn Thể dục

Cô Trần Thị My

Bộ môn Văn

Cô Phạm Thị Thư

Bộ môn Lịch Sử

Cô Nguyễn Thị Năm

Bộ môn Văn

Cô Phạm Hải Anh

Bộ môn Địa Lý

Cô Bùi Thị Thu Hoa