Trình độ học vấn:
  • Cử nhân khoa Sư phạm Tiếng Anh- Đại học Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm giảng dạy tại trường Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi sao - HN
  • Có kinh nghiệm luyện thi IELTS
  • Sinh viên 5 tốt tiêu biểu cấp trường năm 2018 - 2019, 2019 - 2020
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Thị Thúy

Bộ môn Văn

Cô Hoàng Lan Hương

Tổ phó tổ Ngữ Văn
Ban giám hiệu

Hiệu trưởng Nguyễn Thị Hương

Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
Hiệu trưởng Trường THPT Khoa học Giáo dục
Bộ môn Âm nhạc

Cô Hoàng Trúc Quỳnh

Bộ môn Lịch Sử

Cô Trần Thị Tuyết

Bộ môn Giáo dục Công dân

Thầy Nguyễn Trung Hiếu