Trình độ học vấn:
  • Cử nhân khoa Sư phạm Tiếng Anh- Đại học Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm giảng dạy tại trường Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi sao - HN
  • Có kinh nghiệm luyện thi IELTS
  • Sinh viên 5 tốt tiêu biểu cấp trường năm 2018 - 2019, 2019 - 2020
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Âm nhạc

Thầy Vũ Tuấn Anh

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Kiều Trinh

Hội đồng Khoa học Cố vấn trường THPT Khoa Học - Giáo Dục

GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khoa Quản lý Giáo dục Trường Đại học Giáo dục
Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Thanh Hoa

Chủ tịch Công Đoàn
Bộ môn Văn

Cô Nghiêm Thu Hằng