Trình độ học vấn:
  • Cử nhân khoa Sư phạm Tiếng Anh- Đại học Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm giảng dạy tại trường Liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi sao - HN
  • Có kinh nghiệm luyện thi IELTS
  • Sinh viên 5 tốt tiêu biểu cấp trường năm 2018 - 2019, 2019 - 2020
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Ngô Thị Hồng Trang

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Cao Thái Hà

Bộ môn Lịch Sử

Cô Nguyễn Thị Năm

Bộ môn Văn

Cô Phạm Thị Thư

Bộ môn Toán Tin

Cô Đỗ Thị Hải Yến

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Vân

Tổ phó tổ Ngoại ngữ