Trình độ học vấn:
  • Cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Anh
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Tiếng Anh tại các trường THPT
Đội ngũ giáo viên
Hội đồng Khoa học Cố vấn trường THPT Khoa Học - Giáo Dục

GS.TS Nguyễn Quý Thanh

Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
Bộ môn Vật Lí

Cô Khúc Thị Vân Anh

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Bùi Minh Tú

Bộ môn Văn

Cô Trần Thị Dung

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Vân

Bộ môn Văn

Cô Phạm Thị Thư