Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ chuyên ngành Sư phạm Sinh học, Trường ĐH Giáo dục.
  • Cử nhân chuyên ngành Sư phạm Sinh học, Khoa Sư phạm, Trường ĐHQGHN.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 15 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Sinh học tại các Trường THPT.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Thầy Hoàng Lê Nhật Tùng

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Tiến Dũng

Tổ trưởng tổ Toán
Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Hạnh

Tổ trưởng tổ Khoa học Xã hội
Ban giám hiệu

Phó hiệu trưởng Hoàng Thu Hà

Phó Hiệu trưởng thường trực - Bí thư Chi bộ
Bộ môn Văn

Cô Nguyễn Tuyết Nhung

Phó hiệu trưởng