Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ chuyên ngành Sư phạm Sinh học, Trường ĐH Giáo dục.
  • Cử nhân chuyên ngành Sư phạm Sinh học, Khoa Sư phạm, Trường ĐHQGHN.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 15 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Sinh học tại các Trường THPT.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Hóa

Cô Lê Thị Thu

Bộ môn Văn

Cô Nghiêm Thu Hằng

Bộ môn Văn

Cô Nguyễn Thu Trang

Bộ môn Lịch Sử

Cô Vũ Thị Hà Phương

Tổ phó tổ KHXH