Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ chuyên ngành Sư phạm Sinh học, Trường ĐH Giáo dục.
  • Cử nhân chuyên ngành Sư phạm Sinh học, Khoa Sư phạm, Trường ĐHQGHN.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 15 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Sinh học tại các Trường THPT.
Đội ngũ giáo viên