Chức vụ: Giáo viên thỉnh giảng
Trình độ học vấn:
  • Tiến sĩ chuyên ngành Sinh lý Y học, Trường Y, ĐH Inje Hàn Quốc.
  • Thạc sĩ chuyên ngành Sinh lý Y học, Trường Y, ĐH Inje Hàn Quốc.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 04 năm nghiên cứu và trợ giảng tại trung tâm nghiên cứu bệnh tuần hoàn, trao đổi chất, tim mạch, Trường Y, ĐH Inje.
  • 7 năm giảng viên khoa sinh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trường THPT.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Thị Thu Thảo

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Hội đồng Khoa học Cố vấn trường THPT Khoa Học - Giáo Dục

GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khoa Quản lý Giáo dục Trường Đại học Giáo dục
Bộ môn Vật Lí

Cô Đỗ Thị Như Yến

Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Thanh Hoa

Chủ tịch Công Đoàn
Bộ môn Toán Tin

Thầy Vĩnh Bảo Trung

Tổ trưởng tổ văn phòng