Chức vụ: Giáo viên thỉnh giảng
Trình độ học vấn:
  • Tiến sĩ chuyên ngành Sinh lý Y học, Trường Y, ĐH Inje Hàn Quốc.
  • Thạc sĩ chuyên ngành Sinh lý Y học, Trường Y, ĐH Inje Hàn Quốc.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 04 năm nghiên cứu và trợ giảng tại trung tâm nghiên cứu bệnh tuần hoàn, trao đổi chất, tim mạch, Trường Y, ĐH Inje.
  • 7 năm giảng viên khoa sinh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trường THPT.
Đội ngũ giáo viên