Chức vụ: Giáo viên thỉnh giảng
Trình độ học vấn:
  • Tiến sĩ chuyên ngành Sinh lý Y học, Trường Y, ĐH Inje Hàn Quốc.
  • Thạc sĩ chuyên ngành Sinh lý Y học, Trường Y, ĐH Inje Hàn Quốc.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 04 năm nghiên cứu và trợ giảng tại trung tâm nghiên cứu bệnh tuần hoàn, trao đổi chất, tim mạch, Trường Y, ĐH Inje.
  • 7 năm giảng viên khoa sinh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trường THPT.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Vật Lí

Thầy Vũ Thế Anh

Tổ trưởng Tổ Vật lí - Công nghệ - Thể dục
Bộ môn Vật Lí

Cô Khúc Thị Vân Anh

Bộ môn Văn

Cô Đỗ Minh Tâm

Bộ môn Vật Lí

Cô Đặng Thị Diệu

Bộ môn Toán Tin

Thầy Hoàng Lê Nhật Tùng

Bộ môn Văn

Cô Vũ Hồng Nhung