Trình độ học vấn:
  • Tiến sĩ sinh học phân tử thực vật, Trường ĐH Quốc gia Cheng Kung.
  • Thạc sĩ Hóa sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
  • Cử nhân chuyên ngành Hóa sinh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy tại các Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Giáo dục.
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trường THPT.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Văn

Cô Phạm Thị Thư

Bộ môn Giáo dục Công dân

Thầy Nguyễn Thành Công

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Đào Vũ Quỳnh Anh

Bộ môn Toán Tin

Cô Trần Thị Thùy Mỵ

Bộ môn Lịch Sử

Thầy Nguyễn Tiến Hương

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Đức Nguyên