Trình độ học vấn:
  • Tiến sĩ sinh học phân tử thực vật, Trường ĐH Quốc gia Cheng Kung.
  • Thạc sĩ Hóa sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
  • Cử nhân chuyên ngành Hóa sinh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy tại các Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Giáo dục.
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trường THPT.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Trần Thị Hường

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Đỗ Thị Linh

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Vân

Bộ môn Lịch Sử

Cô Nguyễn Thị Năm

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Hoà

Khối trưởng K12