Trình độ học vấn:
  • Tiến sĩ sinh học phân tử thực vật, Trường ĐH Quốc gia Cheng Kung.
  • Thạc sĩ Hóa sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
  • Cử nhân chuyên ngành Hóa sinh, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm nghiên cứu và giảng dạy tại các Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Giáo dục.
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy tại Trường THPT.
Đội ngũ giáo viên
Ban giám hiệu

Phó hiệu trưởng Nguyễn Tuyết Nhung

Phó Hiệu trưởng - Phó Bí thư Chi bộ
Bộ môn Giáo dục Công dân

Thầy Nguyễn Trung Hiếu

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Đào Thị Hảo

Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ
Bộ môn Sinh Học

Cô Vũ Thị Thu

Giáo viên thỉnh giảng