Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại giỏi Sư phạm Hóa học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
  • Thạc sĩ Hóa Vô Cơ, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn Hóa tại trường THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội, trường THPT Khoa học Giáo dục.
Đội ngũ giáo viên
Phòng Tư vấn tâm lý học đường và Hướng nghiệp

Cô Nguyễn Kim Khánh

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Phạm Thị Thùy Linh

Bộ môn Lịch Sử

Cô Nguyễn Thị Năm

Bộ môn Địa Lý

Cô Bùi Thị Thu Hoa

Bộ môn Vật Lí

Cô Phạm Hồng Bích

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Hương