Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại giỏi Sư phạm Hóa học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
  • Thạc sĩ Hóa Vô Cơ, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy môn Hóa tại trường THPT Chuyên Sư phạm Hà Nội, trường THPT Khoa học Giáo dục.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Thầy Đỗ Minh Tuấn

Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Thị Thúy

Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Thị Thu Thảo

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Phạm Thị Thùy Linh

Bộ môn Lịch Sử

Thầy Nguyễn Tiến Hương