Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ loại Giỏi, Trường Đại học Sư phamj Hà Nội
  • Cử nhân Xuất sắc khoa Hóa học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Văn

Cô Nghiêm Thu Hằng

Bộ môn Lịch Sử

Thầy Nguyễn Tiến Hương

Bộ môn Vật Lí

Thầy Vũ Thế Anh

Tổ trưởng Tổ Vật lí - Công nghệ - Thể dục
Bộ môn Toán Tin

Thầy Hoàng Lê Nhật Tùng

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Bùi Minh Tú

Bộ môn Văn

Cô Phạm Hải Anh