Trình độ học vấn:
  • Cử nhân khoa Hóa - trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 2 kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Hóa tại các trung tâm
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Lịch Sử

Cô Trình Ngọc Châm

Ban giám hiệu

Phó hiệu trưởng Hoàng Thu Hà

Phó Hiệu trưởng thường trực - Bí thư Chi bộ
Bộ môn Vật Lí

Cô Nguyễn Thị Hoàng Mơ

Bộ môn Văn

Cô Nghiêm Thu Hằng

Bộ môn Văn

Cô Vũ Hồng Nhung

Bộ môn Hóa

Thầy Trần Đình Thiết

Khối trưởng K11