Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Giáo dục công dân, trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Đạt Học bổng xuất sắc năm học 2019-2020
  • Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Trường tiêu biểu” năm 2019-2020
  • Đạt giải Nhất Nghiên cứu khoa học cấp khoa và giải khuyến khích Nghiên cứu khoa học cấp Trường
  • Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm và nghiệp vụ nghề nghiệp năm học 2019 - 2020
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Địa Lý

Thầy Lê Mai Tuấn Ly

Bộ môn Văn

Cô Nguyễn Thu Trang

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Vân

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Bùi Minh Tú

Bộ môn Hóa

Cô Đỗ Thanh Hà

Tổ trưởng Tổ Hóa – Sinh