Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Giáo dục công dân, trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Đạt Học bổng xuất sắc năm học 2019-2020
  • Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt cấp Trường tiêu biểu” năm 2019-2020
  • Đạt giải Nhất Nghiên cứu khoa học cấp khoa và giải khuyến khích Nghiên cứu khoa học cấp Trường
  • Đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động rèn luyện Nghiệp vụ sư phạm và nghiệp vụ nghề nghiệp năm học 2019 - 2020
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Lịch Sử

Cô Trình Ngọc Châm

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Bộ môn Văn

Cô Nghiêm Thu Hằng

Bộ môn Sinh Học

Cô Vũ Thị Thu

Giáo viên thỉnh giảng
Bộ môn Văn

Cô Phạm Thị Mai

Khối trưởng K10