Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ chuyên ngành Triết học, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn.
  • Cử nhân Lý luận Chính trị, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 20 năm là giảng viên, giáo viên môn Giáo dục công dân tại các trường ĐH và THPT.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Vật Lí

Cô Phạm Thị Kim Thuý

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Giang

Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Thanh Hoa

Chủ tịch Công Đoàn