Trình độ học vấn:
  • Thạc sĩ chuyên ngành Triết học, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn.
  • Cử nhân Lý luận Chính trị, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • 20 năm là giảng viên, giáo viên môn Giáo dục công dân tại các trường ĐH và THPT.
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Trần Thị Hường

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Vũ Minh Anh

Bộ môn Toán Tin

Cô Ngô Thị Hồng Trang

Bộ môn Toán Tin

Thầy Vĩnh Bảo Trung

Tổ trưởng tổ văn phòng