Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Địa lí - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Địa lí tại các trường THPT
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Phượng

Ban giám hiệu

Phó hiệu trưởng Nguyễn Tuyết Nhung

Phó Hiệu trưởng - Phó Bí thư Chi bộ
Bộ môn Văn

Cô Nguyễn Tuyết Nhung

Phó hiệu trưởng
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Trịnh Thị Quyên

Bộ môn Toán Tin

Cô Vũ Hương Thảo