Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Địa lí - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Địa lí tại các trường THPT
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Phượng

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Nguyễn Thị Thanh Thanh

Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Thị Minh Thơm

Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Thị Bích Xuyên

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Vân

Bộ môn Văn

Cô Đặng Thị Mây

Tổ trưởng tổ Ngữ Văn