Trình độ học vấn:
  • Cử nhân loại Giỏi chuyên ngành Sư phạm Địa lí - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội
Thành tích & Kinh nghiệm công tác:
  • Có kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Địa lí tại các trường THPT
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Hóa

Cô Đỗ Thanh Hà

Tổ trưởng Tổ Hóa – Sinh
Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Anh Tuấn

Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Quỳnh Vân

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Đỗ Thanh Hoa

Ban giám hiệu

Chủ tịch HĐT Nguyễn Thị Hương

Chủ tịch hội đồng trường THPT Khoa học Giáo dục