Chức vụ: Phó Hiệu trưởng thường trực - Bí thư Chi bộ
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Bộ môn Toán Tin

Cô Lê Thị Bích Xuyên

Ban giám hiệu

Phó hiệu trưởng Hoàng Thu Hà

Phó Hiệu trưởng thường trực - Bí thư Chi bộ
Bộ môn Vật Lý

Cô Khúc Thị Vân Anh

Ban giám hiệu

Phó hiệu trưởng Nguyễn Tuyết Nhung

Phó Hiệu trưởng