Chức vụ: Phó Hiệu trưởng thường trực - Bí thư Chi bộ
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Lê Thị Tâm

Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Phượng

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Bùi Minh Tú

Bộ môn Toán Tin

TS. Phạm Đức Hiệp

Phó Hiệu trưởng
Bộ môn Địa Lý

Cô Nguyễn Thị Hạnh

Tổ trưởng tổ Khoa học Xã hội
Bộ môn Tiếng Anh

Thầy Nguyễn Đức Thành