Chức vụ: Phó Hiệu trưởng thường trực - Bí thư Chi bộ
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Vật Lí

Thầy Vũ Thế Anh

Tổ trưởng Tổ Vật lí - Công nghệ - Thể dục
Bộ môn Văn

Cô Đỗ Minh Tâm

Bộ môn Văn

Cô Vũ Hồng Nhung

Bộ môn Công nghệ

Thầy Nguyễn Hải Dương

Bí thư Liên chi đoàn Trường
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Quỳnh Phương