Chức vụ: Phó Hiệu trưởng thường trực - Bí thư Chi bộ
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Cô Vũ Hương Thảo

Bộ môn Thể dục

Cô Trần Thị My

Bộ môn Toán Tin

Thầy Đỗ Minh Tuấn

Bộ môn Vật Lí

Cô Phạm Thị Kim Thuý

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Phùng Thị Hạnh