Chức vụ: Phó Hiệu trưởng thường trực - Bí thư Chi bộ
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Đức Nguyên

Bộ môn Văn

Cô Hoàng Lan Hương

Tổ phó tổ Ngữ Văn
Hội đồng Khoa học Cố vấn trường THPT Khoa Học - Giáo Dục

GS.TS Nguyễn Thị Mỹ Lộc

Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Khoa Quản lý Giáo dục Trường Đại học Giáo dục
Bộ môn Tiếng Anh

Cô Nguyễn Thị Vân

Tổ phó tổ Ngoại ngữ
Bộ môn Văn

Cô Nguyễn Thu Trang

Bộ môn Hóa

Cô Đỗ Thanh Hà

Tổ trưởng Tổ Hóa – Sinh