Chức vụ: Phó Hiệu trưởng thường trực - Bí thư Chi bộ
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Văn

Cô Vương Ngọc Hà

Bộ môn Giáo dục Công dân

Cô Phạm Thị Thùy Linh

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Vũ Minh Anh

Bộ môn Toán Tin

Thầy Nguyễn Duy Đức