Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
Hiệu trưởng Trường THPT Khoa học Giáo dục
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Lịch Sử

Cô Vũ Thị Hà Phương

Tổ phó tổ KHXH
Bộ môn Vật Lý

Cô Khúc Thị Vân Anh

Bộ môn Toán Tin

Cô Ngô Thị Hồng Trang

Bộ môn Âm nhạc

Cô Hoàng Trúc Quỳnh

Bộ môn Vật Lý

Cô Phạm Hồng Bích