Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
Hiệu trưởng Trường THPT Khoa học Giáo dục
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Sinh Học

Cô Nguyễn Thị Ngọc

Tổ phó Tổ Hóa - Sinh
Bộ môn Giáo dục Công dân

Thầy Nguyễn Trung Hiếu

Bộ môn Hóa

Thầy Trần Đình Thiết

Khối trưởng K11
Bộ môn Toán Tin

Thầy Đỗ Minh Tuấn

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Đào Vũ Quỳnh Anh