Chức vụ: Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục
Hiệu trưởng Trường THPT Khoa học Giáo dục
Đội ngũ giáo viên
Bộ môn Giáo dục Công dân

Thầy Nguyễn Thành Công

Bộ môn Hóa

Cô Lê Thị Thu

Bộ môn Tiếng Anh

Cô Phạm Thị Thuý Nga

Bộ môn Vật Lí

Cô Khúc Thị Vân Anh

Bộ môn Văn

Cô Đỗ Minh Tâm

Bộ môn Toán Tin

Cô Nguyễn Thị Minh Thơm