VĂN BẢN TỔ CHỨC CÁN BỘ - VĂN BẢN THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC

TitleDate
Quyết Định Thành lập hội đồng Thi đua – Khen thưởng năm học 2017-20182017/09/152017-09-15 13:51:30
ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP2017/08/092017-08-09 09:56:12
KẾ HOẠCH CÔNG TÁC2017/08/092017-08-09 09:35:00
ĐƠN XIN NGHỈ THAI SẢN2017/08/092017-08-09 09:31:28
BIÊN BẢN GÓP Ý2017/08/092017-08-09 09:22:30
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC2017/08/092017-08-09 09:05:03

LIÊN KẾT

Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}
(Visited 141 times, 1 visits today)