VĂN BẢN NHÀ TRƯỜNG - VĂN BẢN THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC

Trích yếuNgày cập nhật
Quyết Định Thành lập hội đồng Thi đua – Khen thưởng năm học 2017-201815/09/2017
QUYẾT ĐỊNH VV CỬ CÁN BỘ THAM GIA ĐOÀN CÔNG TÁC ĐƯA HỌC SINH THAM DỰ CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2016-201721/08/2017
QUYẾT ĐỊNH VV THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN THAM DỰ CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2016-201721/08/2017
QUYẾT ĐỊNH VV THÀNH LẬP CLB ÂM NHẠC TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC21/08/2017
QUYẾT ĐỊNH VV BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC ĐỐI VỚI TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-201821/08/2017
QUYẾT ĐỊNH VV PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM BGH TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC21/08/2017
CÔNG VĂN VV KHÁM SỨC KHỎE CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, HỌC SINH TRƯỜNG THPT KHGD21/08/2017
QUYẾT ĐỊNH VV TẶNG GIẤY KHEN CHO HS ĐẠT HỌC SINH GIỎI VÀ HS TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2016-201721/08/2017
QUYẾT ĐỊNH VV BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG TỔ TOÁN NĂM HỌC 2016-201717/08/2017
QUYẾT ĐỊNH VV BỔ NHIỆM TỔ PHÓ TỔ TOÁN NĂM HỌC 2016-201717/08/2017
QUYẾT ĐỊNH VV BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM HỌC 2016-201717/08/2017
QUYẾT ĐỊNH VV BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG TỔ NGỮ VĂN – KHOA HỌC XÃ HỘI NĂM HỌC 2016-201717/08/2017
QUYẾT ĐỊNH VV BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG TỔ NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2016-201717/08/2017
Quyết định thành lập Câu lạc bộ Robotics THPT Khoa học Giáo dục04/08/2017
Quyết định thành lập Câu lạc bộ Khoa học Trường THPT Khoa học Giáo dục04/08/2017
Quyết định thành lập Câu lạc bộ Truyền thông – Marketing Trường THPT Khoa học Giáo dục04/08/2017
Quyết định phân công trách nhiệm trong Ban giám hiệu Trường THPT Khoa học Giáo dục04/08/2017
Quyết định thành lập ban chỉ đạo cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016-2017 Trường THPT Khoa học Giáo dục04/08/2017
Quyết định về việc Thành lập Câu lạc bộ Tranh biện Trường THPT Khoa học Giáo dục04/08/2017
Quyết định thành lập Ban xây dựng Chương trình giáo dục nhà trường04/08/2017

LIÊN KẾT

(Visited 248 times, 1 visits today)