VĂN BẢN NHÀ TRƯỜNG - VĂN BẢN THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC

TitleDate
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH LIÊN LẠC ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC2018/03/252018-03-25 21:38:05
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN TRỊ WEBSITE CỦA TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC2018/03/252018-03-25 21:36:02
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN CỦA TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC2018/03/252018-03-25 21:33:19
Quyết định Ban hành nội quy tiếp công dân tại trường THPT Khoa học Giáo dục2017/10/202017-10-20 08:50:12
Quyết định Ban hành về Quy định về Chức năng và Nhiệm vụ của Tổ chuyên môn thuộc Trường THPT Khoa học Giáo dục2017/10/162017-10-16 14:01:29
Quyết định Ban hành về Quy định về Chức năng và Nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường THPT Khoa học Giáo dục2017/10/162017-10-16 09:34:37
Các mẫu phiếu đăng ký của “Cuộc thi khoa học, kĩ thuật dành cho học sinh trung học” năm 2017-20182017/09/252017-09-25 18:31:16
Thông báo Hướng dẫn triển khai hoạt động Nghiên cứu Khoa học và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-20182017/09/252017-09-25 18:19:16
QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG NĂM HỌC 2017-20182017/09/152017-09-15 13:51:30
QUYẾT ĐỊNH VV CỬ CÁN BỘ THAM GIA ĐOÀN CÔNG TÁC ĐƯA HỌC SINH THAM DỰ CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2016-20172017/08/212017-08-21 10:40:10
QUYẾT ĐỊNH VV THÀNH LẬP ĐỘI TUYỂN THAM DỰ CUỘC THI KHOA HỌC KĨ THUẬT DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC CẤP QUỐC GIA NĂM HỌC 2016-20172017/08/212017-08-21 10:37:42
QUYẾT ĐỊNH VV THÀNH LẬP CLB ÂM NHẠC TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC2017/08/212017-08-21 10:35:31
QUYẾT ĐỊNH VV BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC ĐỐI VỚI TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-20182017/08/212017-08-21 10:33:29
QUYẾT ĐỊNH VV PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM BGH TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC2017/08/212017-08-21 10:30:26
CÔNG VĂN VV KHÁM SỨC KHỎE CHO CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, HỌC SINH TRƯỜNG THPT KHGD2017/08/212017-08-21 10:22:57
QUYẾT ĐỊNH VV TẶNG GIẤY KHEN CHO HS ĐẠT HỌC SINH GIỎI VÀ HS TIÊN TIẾN NĂM HỌC 2016-20172017/08/212017-08-21 10:17:40
QUYẾT ĐỊNH VV BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG TỔ TOÁN NĂM HỌC 2016-20172017/08/172017-08-17 09:46:51
QUYẾT ĐỊNH VV BỔ NHIỆM TỔ PHÓ TỔ TOÁN NĂM HỌC 2016-20172017/08/172017-08-17 09:42:20
QUYẾT ĐỊNH VV BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN NĂM HỌC 2016-20172017/08/172017-08-17 09:38:34
QUYẾT ĐỊNH VV BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG TỔ NGỮ VĂN – KHOA HỌC XÃ HỘI NĂM HỌC 2016-20172017/08/172017-08-17 09:34:32
QUYẾT ĐỊNH VV BỔ NHIỆM TỔ TRƯỞNG TỔ NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2016-20172017/08/172017-08-17 09:29:20
Quyết định thành lập Câu lạc bộ Robotics THPT Khoa học Giáo dục2017/08/042017-08-04 14:37:43
Quyết định thành lập Câu lạc bộ Khoa học Trường THPT Khoa học Giáo dục2017/08/042017-08-04 14:36:56
Quyết định thành lập Câu lạc bộ Truyền thông – Marketing Trường THPT Khoa học Giáo dục2017/08/042017-08-04 14:35:58
Quyết định phân công trách nhiệm trong Ban giám hiệu Trường THPT Khoa học Giáo dục2017/08/042017-08-04 14:35:12
Quyết định thành lập ban chỉ đạo cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2016-2017 Trường THPT Khoa học Giáo dục2017/08/042017-08-04 14:34:21
Quyết định về việc Thành lập Câu lạc bộ Tranh biện Trường THPT Khoa học Giáo dục2017/08/042017-08-04 14:33:19
Quyết định thành lập Ban xây dựng Chương trình giáo dục nhà trường2017/08/042017-08-04 14:28:27

LIÊN KẾT

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}
(Visited 2,808 times, 1 visits today)