VĂN BẢN ĐHGD - ĐHQGHN

TitleDate
Quyết định về Tổ chức và Hoạt động của trường Đại học Giáo dục2017/10/192017-10-19 09:00:01
Quyết định vv Thành lập ban chỉ đạo Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018 Trường THPT Khoa học Giáo dục2017/10/132017-10-13 10:40:57
Quyết định Thành lập đội tuyển tham dự Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật cấp trường học sinh trung học năm học 2017-20182017/10/132017-10-13 10:32:07
1115/QĐ-ĐHGD QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ2017/08/212017-08-21 11:05:48
1113/QĐ-ĐHGD QUYẾT ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CÁN BỘ2017/08/212017-08-21 11:03:11
1090/QĐ-ĐHQGHN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC TẶNG BẰNG KHEN2017/08/212017-08-21 10:59:29
774/QĐ-ĐT QUYẾT ĐỊNH VV BAN HÀNH TIÊU CHUẨN TUYỂN THẲNG, CHẾ ĐỘ KHUYẾN KHÍCH ƯU TIÊN TRONG KỲ TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-20182017/08/212017-08-21 10:56:07
99/TB-ĐHGD THÔNG BÁO VV TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC NĂM 20172017/08/212017-08-21 10:53:19
78/KH – QPAN KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN HỌC GDQPAN HỆ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC2017/08/212017-08-21 10:46:47
Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường THPT Khoa học Giáo dục2017/08/042017-08-04 11:53:55
Quyết định điều động và bổ nhiệm nhân sự2017/08/042017-08-04 11:52:50
Quyết định Ban hành Quy định Nhiệm vụ và quyền hạn của giáo viên2017/08/042017-08-04 11:52:07
Quyết định thành lập Tổ Văn phòng thuộc trường THPT Khoa học Giáo dục2017/08/042017-08-04 11:51:21
Quyết định thành lập Tổ Ngữ Văn – Khoa học Xã hội2017/08/042017-08-04 11:50:42
Quyết định thành lập Tổ Toán2017/08/042017-08-04 11:48:11
Quyết định thành lập Tổ Khoa học Tự nhiên thuộc Trường THPT Khoa học Giáo dục2017/08/042017-08-04 11:46:53
Quyết định thành lập Tổ Chuyển giao công nghệ2017/08/042017-08-04 11:45:58
Quyết định bổ nhiệm cán bộ2017/08/042017-08-04 11:44:30
Quyết định Định mức thu học phí Trung học phổ thông năm học 2016-20172017/08/042017-08-04 11:43:48
Thông báo tuyển sinh lớp 10 và lớp 11 Trường THPT Khoa học Giáo dục năm 20162017/08/042017-08-04 11:41:32

LIÊN KẾT

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}
(Visited 1,629 times, 1 visits today)