VĂN BẢN ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ - VĂN BẢN THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC

TitleDate
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA SỔ SÁCH CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC2018/03/262018-03-26 15:55:48
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH BÁO NGHỈ, ĐỔI GIỜ, DẠY BÙ VÀ DẠY THAY CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC2018/03/252018-03-25 19:05:01
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH RA ĐỀ THI CỦA TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC2018/03/252018-03-25 18:20:59
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC2018/03/252018-03-25 18:09:36
BM-ĐT-04-HS Đơn xin điều chỉnh DS học chiều2017/09/192017-09-19 10:41:29
BM-ĐT-08-GV Giấy mời phụ huynh2017/08/252017-08-25 11:31:00
BM-ĐT-10-HS Đơn xin mượn hồ sơ2017/08/212017-08-21 09:32:44
BM-ĐT-09-HS Đơn xin rút hồ sơ học sinh2017/08/212017-08-21 09:29:30
BM-ĐT-07-HS Đơn xin sao học bạ2017/08/212017-08-21 09:27:16
BM-ĐT-06-HS Đơn xin cấp bảng điểm2017/08/212017-08-21 09:25:20
BM-ĐT-05-HS Đơn xin nghỉ học2017/08/212017-08-21 09:23:51
BM-ĐT-03-HS Đơn xin thôi học2017/08/212017-08-21 09:20:33
BM-ĐT-02-HS Đơn mượn học bạ2017/08/212017-08-21 09:18:04
BM-ĐT-01-HS Đơn xin cấp lại thẻ HS2017/08/212017-08-21 09:16:04
BM-ĐT-07 -GV BB họp phụ huynh đầu năm2017/08/192017-08-19 08:39:32
BM-ĐT-06 -GV Biên bản xét kỷ luật học sinh2017/08/192017-08-19 08:38:13
BM-ĐT-05 -GV Báo cáo sơ kết công tác GVCN2017/08/192017-08-19 08:36:34
BM-ĐT-04-GV Biên bản bầu lại cán sự lớp2017/08/192017-08-19 08:34:15
BM-ĐT-03-GV BB kiểm tra hồ sơ chuyên môn2017/08/192017-08-19 08:32:45
BM-ĐT-02-GV Đơn đề nghị thay đổi giờ giảng, giáo viên giảng dạy2017/08/192017-08-19 08:30:36

LIÊN KẾT

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}
(Visited 1,509 times, 1 visits today)