VĂN BẢN ĐÀO TẠO - KHẢO THÍ - VĂN BẢN THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC

TitleDate
BM-ĐT-17-HS Mẫu xác nhận học sinh của trường2019/10/302019-10-30 10:33:12
BM-ĐT-02-GV Đơn đề nghị thay đổi giờ giảng, giáo viên giảng dạy2019/08/132019-08-13 15:15:46
BM-ĐT-13-HS Đơn xin chuyển tổ hợp2019/08/072019-08-07 16:30:23
BM-ĐT-08- HS Giấy ra vào cổng A52019/08/072019-08-07 16:19:41
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA SỔ SÁCH CHUYÊN MÔN CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC2018/03/262018-03-26 15:55:48
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH BÁO NGHỈ, ĐỔI GIỜ, DẠY BÙ VÀ DẠY THAY CỦA GIÁO VIÊN TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC2018/03/252018-03-25 19:05:01
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH RA ĐỀ THI CỦA TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC2018/03/252018-03-25 18:20:59
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH TỔ CHỨC ĐÀO TẠO CỦA TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC2018/03/252018-03-25 18:09:36
BM-ĐT-10-HS Đơn xin mượn hồ sơ2017/08/212017-08-21 09:32:44
BM-ĐT-09-HS Đơn xin rút hồ sơ học sinh2017/08/212017-08-21 09:29:30
BM-ĐT-07-HS Đơn xin sao học bạ2017/08/212017-08-21 09:27:16
BM-ĐT-06-HS Đơn xin cấp bảng điểm2017/08/212017-08-21 09:25:20
BM-ĐT-05-HS Đơn xin nghỉ học2017/08/212017-08-21 09:23:51
BM-ĐT-03-HS Đơn xin thôi học2017/08/212017-08-21 09:20:33
BM-ĐT-02-HS Đơn mượn học bạ2017/08/212017-08-21 09:18:04
BM-ĐT-03-GV BB kiểm tra hồ sơ chuyên môn2017/08/192017-08-19 08:32:45
BM-ĐT-02-GV Đơn đề nghị thay đổi giờ giảng, giáo viên giảng dạy2017/08/192017-08-19 08:30:36

LIÊN KẾT

{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}
(Visited 4,007 times, 1 visits today)