Quyết định Ban hành chế độ tuyển thẳng, ưu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Khoa học Giáo dục năm học 2021 – 2022

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Tuyển sinh > Tuyển sinh vào lớp 10 > Quyết định Ban hành chế độ tuyển thẳng, ưu tiên trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Khoa học Giáo dục năm học 2021 – 2022