Thông báo xét tuyển vào lớp 10 dựa trên kết quả thi chuyên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Thông báo > Thông báo xét tuyển vào lớp 10 dựa trên kết quả thi chuyên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Thông báo xét tuyển vào lớp 10 dựa trên kết quả thi chuyên thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội

Thông báo xét tuyển dựa trên kết quả thi vào lớp 10 của Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên và Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2020 – 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Chi tiết tại link:  http://hes.vnu.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-lop-10-nam-hoc-2020-2021/

Mẫu phiếu đăng kí: Phiếu đăng ký XT

Cách thức đăng ký xét tuyển (trực tuyến): Thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến tại địa chỉ: https://forms.gle/9uE6g7tgEz2VZFJc9

Trân trọng,

(Visited 2,491 times, 1 visits today)