Thông báo vv tiếp tục cho học sinh nghỉ học đề phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Thông báo > Thông báo vv tiếp tục cho học sinh nghỉ học đề phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp

Thông báo vv tiếp tục cho học sinh nghỉ học đề phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp

Căn cứ công văn số 260/BGDĐTGDTC ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (2019nCoV) gây ra trong trường học; Căn cứ Thông báo số 3 của Ban chỉ đạo phòng,chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona2019 của Đại học Quốc gia Hà Nội; Căn cứ thông báo số149/TBĐHGD ngày 14/02/2020 của Trường Đại học Giáo dục về việc cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp; Trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi do COVID 19 gây ra, Trường THPT Khoa học Giáo dục thông báo:

1. Học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết Chủ Nhật ngày 23/02/2020. Lịch học bù nhà trường sẽ thông báo sau.

2. Các Tổ Chuyên môn xây dựng kế hoạch học tập bù trong thời gian nghỉ do dịch bệnh; GVCN chủ động hướng dẫn học sinh tự học và thường xuyên liên hệ với CMHS cập nhật, nắm bắt thông tin về tình hình học sinh.

3. Cán bộ, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của các cấp, hướng dẫn chuyên môn của ngành y tế và Bệnh viện ĐHQGHN về công tác phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn sức khỏe cho bảnthân và những người xung quanh.

(Visited 268 times, 1 visits today)