THÔNG BÁO Về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ Tết cho học sinh để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Thông báo > THÔNG BÁO Về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ Tết cho học sinh để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp

THÔNG BÁO Về việc tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ Tết cho học sinh để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp

Căn cứ công văn số 260/BGDĐTGDTC ngày 31/01/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (2019nCoV) gây ra trong trường học; Căn cứ Quyết định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (2019nConV) của Đại học Quốc gia Hà Nội; Căn cứ thông báo số 104/TBĐHGD ngày 06/02/2020 của Trường Đại học Giáo dục về việc tiếp tục kéo dàithời gian nghỉ tết đối với học sinh, sinh viên, học viên do dịch viêm đường hô hấp cấp,

Trường THPT Khoa học Giáo dục thông báo:

1. Cho phép toàn thể học sinh tiếp tục kéo dài thời gian nghỉ Tết đến hết Chủ Nhật ngày 16/02/2020. Lịch học bù nhà trường sẽ thông báo sau.

2. Toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh cần theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến dịch bệnh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Đề nghị các Tổ chuyên môn, Phòng/đơn vị chức năng bố trí nhân lực trực, làm việc và giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Trân trọng thông báo./.

(Visited 271 times, 1 visits today)