[THÔNG BÁO] Về việc lùi thời gian nghỉ Tết cho học sinh do dịch viêm đường hô hấp cấp

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Thông báo > [THÔNG BÁO] Về việc lùi thời gian nghỉ Tết cho học sinh do dịch viêm đường hô hấp cấp

[THÔNG BÁO] Về việc lùi thời gian nghỉ Tết cho học sinh do dịch viêm đường hô hấp cấp

Căn cứ công văn số 260/BGDĐTGDTC ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (2019nCoV) gây ra trong trường học; Căn cứ thông báo số 89/TBĐHGD ngày 31 tháng 1 năm 2020 của Trường Đại học Giáo dục về việc lùi thời gian nghỉ tết đối với học sinh, sinh viên, học viên do dịch viêm đường hô hấp cấp; Căn cứ tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp xâm nhập vào Việt Nam và có diễn biến phức tạp, Trường THPT Khoa học Giáo dục thông báo về việc lùi thời gian nghỉ Tết cho học sinh như sau:

1. Toàn thể học sinh được kéo dài thời gian nghỉ Tết từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020. Lịch học bù nhà trường sẽ thông báo sau.

2. Toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh cần theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến dịch bệnh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.

Đề nghị các Tổ chuyên môn, Phòng/đơn vị chức năng bố trí nhân lực trực, làm việc và giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình.

Trân trọng thông báo./.

 

(Visited 423 times, 1 visits today)