Thông báo nghỉ học ngày 23/08/2017

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Thông báo > Thông báo nghỉ học ngày 23/08/2017

Thông báo nghỉ học ngày 23/08/2017

Thực hiện theo công văn số 1209/ĐHGD-HCTH và chỉ đạo của BGH Nhà Trường, Hội Nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức năm 2017 và Tổng kết năm học 2016 – 2017 sẽ diễn ra vào ngày 23/08/2017.  Vì vậy, Nhà trường thông báo toàn bộ học sinh sẽ nghỉ học ngày 23/08/2017. Ngày 24/08/2017 học sinh đi học bình thường.

Trân trọng./.

(Visited 323 times, 1 visits today)