Thông báo Lịch họp Phụ huynh toàn trường đầu năm học 2020-2021

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Thông báo > Thông báo Lịch họp Phụ huynh toàn trường đầu năm học 2020-2021

Thông báo Lịch họp Phụ huynh toàn trường đầu năm học 2020-2021

Trường THPT Khoa học Giáo dục trân trọng thông báo Lịch họp Phụ huynh toàn trường đầu năm học 2020-2021

Thời gian bắt đầu:

– Khối 11, 12: 8h30, Chủ nhật ngày 13/09/2020

– Khối 10: 14h00, Chủ nhật ngày 13/09/2020

Địa điểm: Phòng học các lớp khối 10, 11, 12

Trân trọng./.

(Visited 118 times, 1 visits today)