[Thông báo] Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức và Lịch kiểm tra kiến thức vào lớp 10 năm học 2021 – 2022

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Tuyển sinh > Tuyển sinh vào lớp 10 > [Thông báo] Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức và Lịch kiểm tra kiến thức vào lớp 10 năm học 2021 – 2022