Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phê duyệt 300 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Khoa học Giáo dục

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Tin tức > Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phê duyệt 300 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Khoa học Giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội phê duyệt 300 chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 Trường THPT Khoa học Giáo dục

Ngày 24 tháng 04 năm 2017, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số 1265/SGD&ĐT-KHTC về việc điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2017 – 2018 cho Trường THPT Khoa học Giáo dục.

Theo đó, Trường Trung học Phổ thông Khoa học Giáo dục được Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội đồng ý cho tuyển mới 300 chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018.

 

(Visited 1,782 times, 1 visits today)