774/QĐ-ĐT QUYẾT ĐỊNH VV BAN HÀNH TIÊU CHUẨN TUYỂN THẲNG, CHẾ ĐỘ KHUYẾN KHÍCH ƯU TIÊN TRONG KỲ TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Văn bản ĐHGD - ĐHQGHN > 774/QĐ-ĐT QUYẾT ĐỊNH VV BAN HÀNH TIÊU CHUẨN TUYỂN THẲNG, CHẾ ĐỘ KHUYẾN KHÍCH ƯU TIÊN TRONG KỲ TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2017-2018