QUYẾT ĐỊNH VV BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ SỬ DỤNG CON DẤU CỦA TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Văn bản Hành chính - CSVC > QUYẾT ĐỊNH VV BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ SỬ DỤNG CON DẤU CỦA TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC

QUYẾT ĐỊNH VV BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ SỬ DỤNG CON DẤU CỦA TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC

Lĩnh vực : QUYẾT ĐỊNH
Ký hiệu : 55/ QĐ-KHGD
Ngày ban hành :  15/03/2018
Trích yếu : VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ VĂN BẢN VÀ SỬ DỤNG CON DẤU CỦA TRƯỜNG THPT KHOA HỌC GIÁO DỤC
Cơ quan ban hành : Trường THPT Khoa học Giáo dục
(Visited 58 times, 1 visits today)