Lịch kiểm tra kiến thức và khai giảng các lớp bồi dưỡng kiến thức thi vào lớp 10 năm 2020

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Tuyển sinh > Tuyển sinh vào lớp 10 năm 2020 > Lịch kiểm tra kiến thức và khai giảng các lớp bồi dưỡng kiến thức thi vào lớp 10 năm 2020