Danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng và cộng điểm ưu tiên, khuyến khích trong Kì thi vào lớp 10 Trường THPT Khoa học Giáo dục năm 2017

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Tin tức > Danh sách thí sinh được xét tuyển thẳng và cộng điểm ưu tiên, khuyến khích trong Kì thi vào lớp 10 Trường THPT Khoa học Giáo dục năm 2017