Công văn V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Văn bản Nhà nước > Công văn V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018

Công văn V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018

Lĩnh vực : Công văn
Ký hiệu : 3486/BGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành : 09/08/2017
Trích yếu : V/v hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017-2018
Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục & Đào tạo
(Visited 381 times, 1 visits today)