CƠ CẤU TỔ CHỨC

Trường THPT Khoa học Giáo dục được thành lập theo Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 03/3/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, là trường THPT thực hành theo định hướng mô hình chất lượng cao trực thuộc Trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường THPT Khoa học Giáo dục hoạt động theo Quyết định số 888/QĐ-ĐHQGHN ngày 04/4/2016 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội ban hành về Quy định về Tổ chức hoạt động của Trường Trung học phổ thông khoa học giáo dục trực thuộc Trường Đại học Giáo dục.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức Trường THPT Khoa học Giáo dục:

Ban Giám hiệu

Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Thị Hương
Địa chỉ: Phòng 204, Khu Hiệu bộ, Trường THPT Khoa học Giáo dục
Email:  nguyenhuong@vnu.edu.vn

Phó Hiệu trưởng: TS. Hoàng Thu Hà
Địa chỉ: Phòng 201, Khu Hiệu bộ, Trường THPT Khoa học Giáo dục
Email:  hoangthuha0105@yahoo.com

Phó Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Tuyết Nhung
Địa chỉ: Phòng 203, Khu Hiệu bộ, Trường THPT Khoa học Giáo dục
Email:  nhungnguyenkhgd@gmail.com

Các đơn vị chức năng:

– Bộ phận Đào tạo – Khảo thí:

+ Trưởng bộ phận: Nguyễn Thị Minh Hạnh

+ Email: hanhpcm@gmail.com 
+ Địa chỉ: Phòng 103 Khu Hiệu bộ, Trường THPT Khoa học Giáo dục

– Bộ phận Tổ chức cán bộ

+ Trưởng bộ phận: Vĩnh Bảo Trung

+ Email: trungkhgd@gmail.com

+ Địa chỉ: Phòng 206, Khu Hiệu bộ, Trường THPT Khoa học Giáo dục

– Bộ phận Hành chính – Cơ sở vật chất

+ Trưởng bộ phận: Tạ Ngọc Cường

+ Email: cuongkhgd@gmail.com

+ Địa chỉ: Phòng 101 Khu Hiệu bộ, Trường THPT Khoa học Giáo dục

– Bộ phận Kế hoạch tài chính – Dịch vụ

+ Trưởng bộ phận: Nguyễn Thúy Hằng

+ Email: only23122003@gmail.com

+ Địa chỉ: Phòng 102 Khu Hiệu bộ, Trường THPT Khoa học Giáo dục

 – Tổ Chuyển giao công nghệ:

+ Trưởng bộ phận: Phạm Thị Thu Hồng

+ Email: phamhong274@gmail.com

+ Địa chỉ: Phòng 103, Khu Hiệu bộ, Trường THPT Khoa học Giáo dục

Các Tổ chuyên môn:

 – Tổ Toán:

+ Tổ trưởng: TS. Phạm Đức Hiệp

Email: phamduchiepk6@gmail.com

+ Tổ phó: Nguyễn Tiến Dũng

Email: nguyentiendung0301@gmail.com

+ Địa chỉ: Phòng 212, Nhà H1, Trường THPT Khoa học Giáo dục

 – Tổ Khoa học Tự Nhiên:

+ Tổ phó: Trần Đình Thiết

+ Địa chỉ: Phòng 211, Nhà H1, Trường THPT Khoa học Giáo dục

+ Email: thietcadic@gmail.com

– Tổ Ngữ văn:

+ Tổ trưởng: TS. Đặng Thị Mây

+ Địa chỉ: Phòng 306, Nhà H1, Trường THPT Khoa học Giáo dục

+ Email: dangmaykhgd@gmail.com

– Tổ Khoa học Xã hội:

+ Tổ trưởng: ThS. Nguyễn Thị Hạnh

+ Email: hanhdiali@gmail.com

– Tổ Ngoại ngữ:

+ Tổ trưởng: ThS. Đào Thị Hảo

+ Địa chỉ: Phòng 209, Nhà H1, Trường THPT Khoa học Giáo dục.

+ Email: jennifer.hao.164@gmail.com

– Phòng Tư vấn tâm lý học đường và hướng nghiệp

+ TS. Trần Thành Nam – Trưởng Khoa các KHGD, Trường Đại học Giáo dục

+ Địa chỉ: Phòng 208, Nhà H1, Trường THPT Khoa học Giáo dục

+ Email: namtran@vnu.edu.vn

Trụ sở Nhà Trường 
Địa điểm:

+ Cơ sở 1: Nhà G4, số 144, Đường Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
+ Cơ sở 2: Trường THPT Khoa học Giáo dục, Phố Kiều Mai, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

LIÊN KẾT

Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
Logo Image
{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}
(Visited 1,635 times, 1 visits today)