Thông tư ban hành chương trình giáo dục phổ thông

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Văn bản Nhà nước

Thông tư ban hành chương trình giáo dục phổ thông

Lĩnh vực : THÔNG TƯ Ký hiệu : 32/2018/TT-BGDĐT Ngày ban hành : 26/12/2018 Trích yếu : BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục & Đào tạo Download

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ PHỔ THÔNG

Lĩnh vực : THÔNG TƯ Ký hiệu : 20/2018/TT-BGDĐT Ngày ban hành : 22/08/2018 Trích yếu : BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN CƠ SỞ PHỔ THÔNG Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục & Đào tạo Download

Điều lệ Trường học THPT

Lĩnh vực : Công báo Ký hiệu : 12/2011/TT-BGDĐT Ngày ban hành : 28/03/2011 Trích yếu : Điều lệ Trường học THPT Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục & Đào tạo Download 

Quy chế hoạt động của Trường thực hành sư phạm

Lĩnh vực : Công báo Ký hiệu : 16/2014/TT-BGDĐT Ngày ban hành : 16/05/2014 Trích yếu :  Quy chế hoạt động của Trường thực hành sư phạm Cơ quan ban hành : Bộ Giáo dục & Đào tạo Download

Tuyển dụng sử dụng và quản lí viên chức

Lĩnh vực : Nghị định Ký hiệu : 29/2012/NĐ-CP Ngày ban hành : 12/04/2012 Trích yếu : Tuyển dụng sử dụng và quản lí viên chức Cơ quan ban hành : Chính Phủ Download