Tra cứu điểm kiểm tra kiến thức vào lớp 10 đợt 2 – ngày 21/4/2019

Trường THPT Khoa Học Giáo Dục > Tuyển sinh

Tra cứu điểm kiểm tra kiến thức vào lớp 10 đợt 2 – ngày 21/4/2019

Trường THPT Khoa học Giáo dục thông báo kết quả Kiểm tra kiến thức vào lớp 10 đợt 2 - ngày 21/4/2019. 👉Tra cứu chi tiết điểm Tại đây ► Đăng ký kiểm tra kiến thức vào lớp 10, ngày 5/5/2019 Tại đây ► Xem lịch học chi tiết lớp ôn bồi dưỡng kiến thức vào…

Tra cứu Danh sách phòng thi và Số báo danh kiểm tra kiến thức vào lớp 10 – ngày 21/4/2019

Trường THPT Khoa học Giáo dục xin thông báo: các thí sinh tham dự kiểm tra kiến thức vào lớp 10 ngày 21/4/2019 tra cứu thông tin “Số báo danh”, “Phòng thi”, trực tiếp: Tại đây Quý phụ huynh & các em học sinh kiểm tra thông tin, nếu có vướng mắc xin vui lòng liên…

Tra cứu điểm kiểm tra kiến thức vào lớp 10 – ngày 31/3/2019

Trường THPT Khoa học Giáo dục thông báo kết quả Kiểm tra kiến thức vào lớp 10 - ngày 31/3/2019. 👉Tra cứu chi tiết điểm Tại đây ► Đăng ký kiểm tra kiến thức vào lớp 10, ngày 21/4/2019 Tại đây ► Xem lịch học chi tiết lớp ôn bồi dưỡng kiến thức vào lớp 10…

Tra cứu Danh sách phòng thi và Số báo danh kiểm tra kiến thức vào lớp 10 – ngày 31/3/2019

Trường THPT Khoa học Giáo dục xin thông báo: các thí sinh tham dự kiểm tra kiến thức vào lớp 10 ngày 31/3/2019 có thể tra cứu thông tin “Số báo danh”, “phòng thi”, trực tiếp: Tại đây Quý phụ huynh & các em học sinh kiểm tra thông tin, nếu có vướng mắc xin…

[Thông báo] Đăng ký kiểm tra kiến thức vào lớp 10 năm 2019

Kính gửi Quý phụ huynh! Để giúp học sinh có cơ hội rèn luyện kỹ năng làm bài với hình thức thi đánh giá năng lực; đồng thời hệ thống lại các kiến thức đã học, Trường THPT Khoa học Giáo dục tổ chức các đợt kiểm tra kiến thức, cụ thể như sau: Đợt…